1839 Major Ratchayothin Bangkok
+66(0)2-939-4935

การลบรอยสักที่ไม่พึงประสงค์ที่ The beauty Art มีบริการลบรอยสักด้วยเลเซอร์ สามารถลบรอยสักคิ้วที่ไม่พอใจและสามารถลบรอยสักบนเรือนร่างได้อีก ที่สำคัญคือปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงกับการเอากรดไปทาซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและเป็นรอยด่างขาวที่ไม่อาจแก้ไขได้

การลบรอยสักของทางร้านจำนวนครั้งของการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาด บริเวณ ความลึก และสีของรอยสักหรือเม็ดสีนั้นๆ  ในการรักษาแต่ละครั้งจะใช้การประคบเย็น หรือ ปิดยาชาประมาณ 30-45 นาทีก่อนแล้วถึงเริ่มการรักษา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีในการรักษาแต่ละครั้ง    ภายหลังการรักษา ผิวบริเวณที่รักษาจะมีลักษณะเป็นสีขาวปกคลุม และในบริเวณรอบๆของผิวที่รักษาอาจมีอาการบวมแดงร่วมด้วยเล็กน้อย ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นเรื่องปกติและจะค่อยๆลดไปทีละนิด   หลังการทำเลเซอร์ให้ทายาป้องกันแบคทีเรียบริเวณที่ยิงเลเซอร์และอาจจะปิดผ้าก็อซร่วมด้วยก็ได้ โดยหลังการรักษาคนไข้บางรายอาจจะรู้สึกตึงๆ บริเวณรักษา หรือรู้สึกเหมือนโดดแดดเผา  ซึ่งในการรักษาหลายๆ ครั้ง ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาชา แต่ใช้การประคบเย็นแทน  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายและสบายมากขึ้นควรจะใช้ครีมเย็นทาร่วมด้วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ

LINE Channel

͹

FACEBOOK

INSTAGRAM

Contact Info

The Beauty Arts Co.,Ltd.

1839 Major Ratchayothin Bangkok

Phone numbers:

+66(0)2-939-4935
+66(0)81-625-9795,+66(0)81-346-4328

E-mail:

support@thebeautyarts.co.th

Contact us